Seks – izvor života, zadovoljstva, boli i frustracija

Seks – izvor života, zadovoljstva, boli i frustracija

Autor: Aleksandra Saša Kivela

Making LoveTokom razvoja ljudskog društva u različitim kulturama, na seksualnost i seks gledalo se na različite načine. Kakve su nam poglede na seks i seksualnost ostavila prošla vremena?

I evo nas u 21. veku.

Kakvi su nam danas stavovi o seksu? Jesmo li se oslobodili predrasuda koje su nam nametane vekovima, jesmo li se vratili na početak – kada je u seksu sve bilo dozvoljeno i normalno, ili smo zapeli negde između?

Čini se da je seksualnost i dan-danas, u nekim svojim aspektima, tabu tema. S druge strane, nikada pre seks nije bio toliko banalizovan, komercijalizovan, a najveći paradoks trećeg milenijuma jeste – u eri seksualnih sloboda, postoje i seksualni robovi. Međutim, uprkos velikoj otvorenosti prema raznim seksualnim ponašanjima i životnim stilovima, stavovi prema seksualnosti i dalje jesu opterećeni predrasudama, uskogrudošću i neznanjem, što osujećuje razuman odnos prema seksualnosti, i doprinosi širenju štetnih i pogrešnih predstava o njoj.

Od kako je sveta i veka, ima i seksa. Nikakvi propisi, zakoni društvene i tzv. moralne norme nisu uspeli da uguše taj prirodni nagon. Seks je, čini se, potreba – kao hrana, kao vazduh, kao voda! Oduvek izvor života i zadovoljstva, često uzrok frustracija, posebno za žene.

Konačno znamo i, nadam se, prihvatamo, da na seksualni užitak i orgazam muškarci i žene imaju jednako pravo. Danas znamo da potiskivanje seksualnosti, bez obzira kojeg smo pola, može biti kontraproduktivno i nezdravo. Uživanje u seksualnosti, na zdrav način, pridonosi osećaju ispunjenja. Tako smo došli do pitanja, šta je to zdrav način? Ili, šta je to normalno, a šta nije normalno u seksualnosti?

Kakvi god da su bili pogledi na seks i seksualnost kroz istoriju, seksualni standardi nisu zapisani na nekoj kamenoj ploči. Prava seksualna sloboda znači mogućnost da istražite i definišete sopstvene seksualne izbore, slobodni od kulturološkog uticaja ili uticaja okoline. Možda bi trebalo da otkrijemo koji su nas to mitovi oblikovali, šta smo preuzeli od roditelja i okoline. Da li smo to, bez razmišljanja, počeli da smatramo svojim izboromi i da li nas to vodi kroz život? Šta je od svega u šta verujemo da je istina –naša istina? Jer, nešto što je normalno za drugog ne mora i ne treba da bude normalno za sve. Fizičke, emocionalne, duhovne, pa tako i seksualne potrebe razlikuju se od osobe do osobe. Pravila za “zdrav” i “normalan” seks ne bi trebalo da se temelje na moralu, kako je to bilo u prošlosti – sugerišući da je određeno seksualno ponašanje dobro, pošteno i primereno, dok je neko drugo sramotno i pogrešno. To uopšte ne znači da je za svakoga svaki seks prihvatljiv i dobar. Osnovno ,i rekla bih, jedino pravilo u seksu jeste – ne smete povrediti drugog, a još je važnije da ne smete povrediti sebe. Nema te kamene ploče sa zapisanim seksualnim standardima. Oni su zapisani u vašoj duši. Istraživanje seksualnosti, pre svega, znači iskrenost prema sebi. Otkrivanje onoga što je dobro i prijatno za vas. Nekima je seks radi seksa sjajan, žele da izbegnu romantično smaranje. Drugi žele renesansni ideal –seks povezan sa emocijama.Neki i dalje žele da nametnu stav da je seks tu isključivo zbog produženja vrste, osporavajući mu svaki užitak. Šta god da trendovi ili društvo žele da nametnu – to u seksu nikako ne mora da bude tako. U seksu svako treba da poštuje i ne odustaje od svojih kriterijuma.

Naš polni život reflektuje našu individualnost. Jer svi smo mi različiti. Treba da zapitamo sebe: kakvo seksualno ponašanje je slavlje moga tela? Šta to doprinosi mojoj senzualnosti i intimnosti sa samim sobom, a onda i sa partnerom? Šta je to što želim i šta je to šta volim?

Živimo u svetu stalnih nadogradnji, pa zašto to ne bi bio slučaj i sa odnosom prema seksu? To bi značilo: imati sposobnost, bez osećanja krivice, straha od odbacivanja ili etiketiranja, iskazati sopstvene seksualne stavove, želje i potrebe, i sposobnost da se kaže DA onom seksu koji nam odgovara i NE onoj vrsti vođenja ljubavi prema kojoj osećamo averziju. Ukratko, da branimo svoja legalna seksualna prava.

Prostora za poboljšanje u doživljavanju i oblikovanju naše seksualnosti ima još. Ono što nije bilo dostupno generacijama pre nas, posebno ženama, sada nam je dato – da što bolje upoznamo svoja tela i svoju seksualnost, kako bismo u potpunosti mogli da uživamo i u ovom aspektu svog života,

Next Post

ZABORAV

Tue Jul 25 , 2017
Seks – izvor života, zadovoljstva, boli i frustracijaAutor: Aleksandra Saša KivelaTokom […]

Preporučujemo...