Teleološki argument

Teleološki argument

Autor: Predrag Stojadinović

32Ovaj argument je možda bio ubedljiv u 17. i 18. veku, ali je danas potpuno uzaludan.

Časovnik i svemir su isto, osim kad nisu.

Ova greška se još naziva i argument iz dizajna.

Teleološki argument je argument za postojanje boga koji se može sumirati na sledeći način: Kada vidim kompleksan objekat kao što je časovnik, znam da je dizajniran. Dakle, kad vidim kompleksan objekat kao što je tigar, ja treba da zaključim da je dizajniran.

Ovaj način poređenja dva objekta i izvlačenja zaključka na osnovu sličnosti, pri tom ignorišući veoma bitne razlike, je odličan primer logičke greške pogrešna analogija.

Ovaj argument je možda bio ubedljiv u 17. i 18. veku, ali je danas potpuno uzaludan. Nekada su ljudi znali za samo jedan uzrok za kompleksne stvari koje izgledaju dizajnirano, konkretno dizajnera. Dok danas ljudi znaju za dva takva uzroka, dizajnera i prirodu, tačnije evoluciju putem slučajne mutacije i prirodne selekcije.

Dodatno, ne samo da je biologija napredovala u odnosu na 1. vek, već je i sam proces dizajniranja napredovao do te mere da su mnoge stvari danas dizajnirane od strane kompjutera, koji sami simuliraju potrebna rešenja.

Ljudi su u 17. veku mogli da pokažu, na primer, teleskop i zaključe da postoji dizajner. Ali danas, čak i kada gledamo u neki objekat koji su ljudi napravili, ne možemo biti sigurni da iza tog projekta stoji dizajner ili je možda bio u pitanju kompjuter.

Argument iz dizajna ima još jedan veliki problem, a to je pretpostavka da su dokazi o dizajnu objektivni i očigledni za sve posmatrače. Ali u stvarnosti, sposobnost da se uoči dizajn je uglavnom funkcija familijarnosti i kulturnog konteksta. Analogija sa časovnikom pretpostavlja da bi neko ko pronađe kompleksan objekat koji su napravili ljudi odmah obavezno zaključe da je dizajniran. Međutim, poznati su slučajevi gde su posmatrači koji nisu upoznati sa takvim predmetima zaključili da su u pitanju prirodni objekti. Na primer, postoje zabeleženi slučajevi iz melanezijskih plemena gde su ljudi pokušavali da izlegu „jaje aviona“, zapravo bombu, u vatri. Dok će neko ko je upoznat sa savremenom tehnologijom odmah prepoznati dizajn kada vidi bombu, oni koji nisu upoznati sa takvom tehnologijom neće videti nikakve dokaze da se radi o dizajnu.

Analogija sa časovnikom je i samoopovrgavajuća. Ako ste prepoznali da je časovnik dizajniran jer je složeniji od prirode, kako onda priznati da priroda mora biti dizajnirana, jer je zapravo mnogo složenija od časovnika? To je kontradikcija. Ili je sat složeniji od prirode ili je priroda složenija od sata.

 

Preuzeto sa: http://www.velikiprasak.com/2014/11/teleoloski-argument/

Next Post

Ateizam

Thu Dec 22 , 2016
Teleološki argumentAutor: Predrag StojadinovićOvaj argument je možda bio ubedljiv u […]

Preporučujemo...