Ignorantno jelenče

Ignorantno jelenče

Autor: Predrag Stojadinović

2016 02 24 Ignorantno JelenceLogička greška je greška u rezonovanju. Svi mi smo skloni tim greškama i neretko ih pravimo. Jedini način da ove greške izbegnemo je da ih naučimo i razumemo. Logička greška ignorisanje problema je jedna takva greška.

Opis ove logičke greške je iz knjige 50 logičkih grešaka za koje treba da znate:

Ignorisanje problema

Argument koji nema veze sa temom dijaloga

Latinski naziv: ignoratio elenchi [1]

Ignorisanje problema je logička greška koja nastaje kada argument nema nikakve veze sa postavljenim pitanjem ili definisanom temom. Argument sam po sebi može biti potpuno validan i zaključak može čak biti i istinit, ali ni jedan ni drugi nisu u vezi sa prvobitnim pitanjem ili temom razgovora.

Ignorisanje problema je jedna od logičkih grešaka koje je Aristotel prepoznao i naveo u svom delu Organon [2] [3]. U širem smislu, kako Aristotel tvrdi, sve logičke greške su ovog tipa.

Ignorisanje problema se pogrešno izjednačava sa ne sledi greškom, iako su one suštinski različite. Za razliku od ne sledi greške gde zaključak ne može da se izvede iz zadatih premisa, kod logičke greške ignorisanje problema greška nije u samom argumentu već u njegovoj vezi sa temom ili pitanjem. Sam argument može biti validan, ali ako se ne bavi postavljenom temom ili ako ne odgovara na postavljeno pitanje, u pitanju je logička greška ignorisanje problema.

U nekim slučajevima argument može biti kombinacija ove dve greške. Ako se postavlja argument koji ne samo da nije u vezi sa temom već je dodatno i sam po sebi pogrešan, tako da zaključak ne sledi iz datih premisa, onda imamo ujedno dve greške ignorisanje problema i ne sledi.

Primeri:

- Milan: Da li možeš da mi pomogneš da rešim ovu ukrštenicu?

Stevan: Sutra imam basket, pa ne mogu.

Na prvi pogled bi neko pomislio da basket ima veze sa rešavanjem ukrštenice, međutim, zaista nema.

- Stevane, hajde na spavanje, vreme je.

Stevan: Mama, a zašto ptice lete na jug?

Mama: Zbog hrane. Hajde sada u krevet.

Stevan: Mama, a zašto pčele imaju maticu?

Mama: Da bi neko mogao da im kaže kada je vreme da idu na spavanje!

Kao što je mnogim roditeljima poznato, deca će pokušati na sve načine da odlože odlazak u krevet.

- Petar: Trebalo bi da prostitucija bude odobrena i zakonski regulisana.

Stevan: Ja mislim da bi trebalo da se legalizuje marihuana!

Iako je drugi predlog validan, ipak nema veze sa prvim predlogom.

 

[1] Ignoratio elenchi na latinskom znači ignorisanje opovrgavanja.

[2] http://wikipedia.org/wiki/Organon

[3] https://archive.org/details/AristotleOrganon

Next Post

BEZ JOGURTA SE NE VRAĆAJ

Thu Feb 25 , 2016
Ignorantno jelenčeAutor: Predrag StojadinovićLogička greška je greška u rezonovanju. Svi […]

Preporučujemo...