Argument iz moralnosti

Argument iz moralnosti

Autor: Predrag Stojadinović

13379 Morality2 Teaser„Jedna od najvećih tragedija čovečanstva je to što je religija kidnapovala moral.“ – Artur Č. Klark (Arthur C. Clarke, 1917 – 2008)

Argument iz morala je argument apologeta da je Bog jedini izvor morala, i da stoga, ako postoji objektivan moral, mora postojati i Bog.

Poseban oblik ovog argumenta potiče od argumenta Tome Akvinskog da se moralni deo Mojsijevog zakona može izvesti iz prirodnog zakona. Nastavak te tvrdnje je da moralnost dolazi iz Svetog Pisma, koje je, opet, reč Božija.

Argument iz morala se lako opovrgava objašnjavanjem prirodnog porekla morala. Iako postoje različite sekularne formulacije morala i etike, kao što je na primer humanizam, ipak je potrebno da se objasni zašto osećamo moral. Evolucionarne prednosti za određena ponašanja koja se mogu smatrati „moralnim“, pružaju alternativno objašnjenje koje ne zahteva Boga. Evolucionarna psihologija, kada se pravilno primenjuje, pokušava da uradi upravo to, da pruži prirodno objašnjenje za moral. Na primer, ubijanje neke osobe je štetno za društvo u celini; pleme tada ima jednu osobu manje koja može da pomogne ili da ga brani. Sprovođenje zakona nije savršeno efikasno i moralnost daje dodatnu barijeru protiv kriminalnog ponašanja.

Tu je i nekoliko drugih specifičnih načina za pobijanja ideje da moralnost dolazi isključivo od Boga, kao i logičke greške u korišćenju te ideje kao argumenta za postojanje božanstva:

  • Postojanje Boga se pretpostavlja u definisanju nečega što već postoji (moralnost); stoga je pokušaj da se dokaže postojanje Boga na ovaj način u stvari samo logička greška kružni argument.
  • Pretpostavka da postoji svemogući Bog dovodi do problema vezanog za komunikaciju moralnog kodeksa na jasan i autentičan način.
  • Argument da je moralnost urođena od Boga implicira da se ovaj argument bazira na argumentu da se direktno stvaranje zapravo desilo, i da ga nije promenio/oštetio Prvorodni greh.
  • Postoje alternativna objašnjenja za poreklo morala osim Boga.
  • Kada više različitih religija/konfesija koriste ovaj argument da bi opravdale svoju verziju božanstva, kredibilitet čitavog argumenta time slabi zato što „objektivna“ moralnost iz premise nije baš ista za svaku od njih.
  • Za Avramovske religije, božiji postupci nisu baš ono što većina ljudi može da opravda kao „moralno“ kada su oni ti koji izvode postupke.

 

Preuzeto sa: http://www.velikiprasak.com/2014/11/argument-iz-moralnosti/

Next Post

Indonezija za početnike (Džakarta 3 - Deo deveti)

Thu Dec 1 , 2016
Argument iz moralnostiAutor: Predrag Stojadinović„Jedna od najvećih tragedija čovečanstva je […]

Preporučujemo...