No NOMA

No NOMA

Autor: Predrag Stojadinović

2017 10 11 No NomaKoncept NOMA je jedan od najpopularnijih, i apsolutno najglupljih, pokušaja da se religija zaštiti od uništavajućeg uticaja nauke. Skraćenica NOMA na engleskom znači Non-overlapping magisteria, a na srpskom Nepreklapajuće oblasti.

Po NOMA konceptu, religija i nauka su te nepreklapajuće oblasti, i to u smislu da se navodno bave totalno različitim stvarima, dakle ne preklapaju se, te da stoga nisu, niti mogu da budu, u konfliktu.

A zapravo, i jedno i drugo je apsolutno netačno. Religija i nauka se definitivno preklapaju, a osim konflikta, i to potpunog i direktnog, ništa drugo između ovde dve oblasti ne može da postoji.

Što se preklapanja tiče, NOMA tvrdi da se nauka bavi prirodnim a religija natprirodnim, te da zbog toga ne postoji preklapanje izmedju ove dve oblasti. Ovo bi možda bilo zanimljivo za razmatranje kada sve monoteističke religije ne bi ujedno tvrdile da se natprirodno konstantno manifestuje u prirodnom. Dakle, upravo to natprirodno, kojim se religije navodno isključivo bave, se po njihovim tvrdnjama uporno preklapa u prirodno, što je domen nauke.

Samim tim, zbog preklapanja ovih različitih domena interesovanja, preklapaju se religija i nauka. Time umišljeno nepreklapanje prosto pada u vodu.

Ovde čak i zanemarujemo činjenicu da to famozno natprirodno zapravo i ne postoji, jer za njegovo postojanje ne postoji ni najmanji dokaz, ali to je odvojena tema. Ono što jeste vezano za ovu temu je činjenica da se postojanje tog natprirodnog jedino uz pomoć naučnog metoda može i dokazati, dakle ponovo neizbežno preklapanje. Povrh svega toga, kada bi se naučnim metodom i dokazalo postojanje tog umišljenog natprirodnog, ono bi automatski prešlo upravo u domen same nauke. Tada više ne bismo imali puko preklapanje, već potpuno proždiranje gluposti zvane religija jedinim ispravnim metodom za pronalaženje istine zvanim nauka.

Ostaje nam još tvrdnja da nema konflikta. Iako je ova tvrdnja takođe pala u vodu dokazom da se ove dve oblasti zapravo preklapaju, te da se bave istim stvarima i na taj način dolaze u konflikt, ipak postoji jedan mnogo jači razlog za postojanje apsolutnog i direktnog konflikta.

Za to je samo potrebno pogledati definicije ovih oblasti, religije i nauke.

Šta je nauka?

  1. Nauka je u potpunosti bazirana na sumnji u ispravnost svih naučnih tvrdnji.
  2. Nauka je u potpunosti bazirana na obaveznom preispitivanju svih naučnih tvrdnji.
  3. U nauci su u potpunosti zabranjeni autoriteti.
  4. U nauci su u potpunosti zabranjene dogme.

Šta je religija?

  1. U religiji je u potpunosti zabranjena sumnja u ispravnost svih religijskih tvrdnji.
  2. U religiji je u potpunosti zabranjeno preispitivanje religijskih tvrdnji.
  3. Religija je u potpunosti bazirana na autoritetima.
  4. Religija je u potpunosti bazirana na dogmama.

Da li se možda, pomalo, nazire konflikt između ove dve oblasti?

Next Post

O sebi i drugim idiotima

Fri Oct 13 , 2017
No NOMAAutor: Predrag StojadinovićKoncept NOMA je jedan od najpopularnijih, i […]

Preporučujemo...