Homeopatija, aha

Homeopatija, aha

Autor: Predrag Stojadinović

2016 12 14 Homeopatija AhaMožda najgori od svih alternativaca su homeopate. Oni se ponekad opušteno mogu izjednačiti sa najradikalnijim vernicima. A homeopate zaista i jesu vernici. Slepo veruju u nedokazanu neistininu i agresivno je propovedaju svima i šire je.

Ali, vratimo se na početak.

Kada popijete neki preparat, i nakon toga Vam bude bolje, da li je to dokaz da je taj preparat uzrokovao Vaš boljitak?

Ako ste odgovorili sa da, moram da Vas razočaram jer to nije tačno. Taj zaključak nije validan, ili drugim rečima napravili ste logičku grešku. Možda i jednu od najpoznatijih logičkih grešaka, pod nazivom propter hoc. Postoje dve propter hoc greške, a ova koju ste napravili, ako ste odgovorili sa da, se zove post hoc ergo propter hoc, što na latinskom znači “posle toga dakle zbog toga”.

Ukratko, ova logička greška se pravi kada se zaključi, ili tvrdi, da su dva vremenski povezana događaja obavezno i uzročno-posledično povezana. Drugim rečima, ovu grešku činimo kada zaključimo da samo zato što jedan događaj prethodi drugom, da zbog toga prvi događaj obavezno uzrokuje drugi. Što jednostavno nije tačno. Drugi događaj može biti imati bilo koj idrugi uzrok, ili nekoliko uzroka, i tako dalje, ne mora obavezno biti uzrokovan baš tim prvim događajem koji sm mi primetili.

Dakle, kako onda možemo da znamo da li neki preparat ili tretman funkcioniše?

Tako što ga naučno testiramo, koristeći takozvanu duplo slepu studiju.

Duplo slepa studija je eksperiment u kom se dovoljno veliki broj pacijenata podeli u dve grupe, tako da jedna grupa prima preparat koji se testira, dok druga, takozvana kontrolna grupa, prima šećernu pilulu, placebo. Da bi ta studija bila duplo-slepa, neophodno je da i pacijenti i lekari koji im te lekove daju, ne znaju ko dobija pravi preparat a ko placebo.

Nakon završetka eksperimenta, upoređuju se rezultati pomenutih grupa, i analizira se efikasnost testiranog preparata, u poređenju sa rezultatima koje je ostvarila placebo, kontrolna grupa. Ako su ljudi iz grupe koja je dobijala testirani preparat pokazali znatno veće poboljšanje u odnosu na kontrolnu grupu, može se zaključiti da je preparat efikasan. Ali je neophodno nekoliko puta ponoviti ceo eksperiment, da bismo bili sigurni.

Znate li koliko duplo slepih studija je pokazalo efikasnosnost nekog homeopatskog preparata?

Nijedna.

Sve, ali apsolutno sve duplo slepe studije u kojima su testirani bilo koji homeopatski preparati su pokazale da se efekat homeopatskih lekova ni po čemu ne razlikuje od efikasnosti placebo pilula.

Da li je zaista potrebno dalje objašnjavanje da je homeopatija prevara koja ne funkcioniše?

Next Post

Bratislava

Thu Dec 15 , 2016
Homeopatija, ahaAutor: Predrag StojadinovićMožda najgori od svih alternativaca su homeopate. […]

Preporučujemo...