Šta je gerijatrija i na koji način možemo biti od pomoći

Šta je gerijatrija i na koji način možemo biti od pomoći

Autor: Nerma Nezirević

16052031918 F3e1e91c3e ZGerijatrija je medicinska disciplina koja je posvećena pacijentima treće životne dobi. U treću životnu dob spadaju osobe starije od 65 godina. Takve osobe iziskuju poseban vid njege. Sigurna sam da smo svi okruženi sa starijim osobama koji su nekad nama pružali pomoć, te je sad došao naš red da se odužimo. Naravno, nije riječ o dugu kojeg trebamo plaćati kroz pružanje pomoći, ali to nešto ljudsko u nama budi empatiju prema starijim osobama i vjerujem da bi svako od nas pružio pomoć onoliko koliko može.

Što se tiče medicinske prakse osnovni ciljevi pri gerijatrijskoj skrbi su obezbjediti samostalnost pacijenata i uticati na poboljšanje kvaliteta života. U starijoj životnoj dobi događaju se mnogobrojne promjene organa i organskih sistema, što dovodi do progresivnog slabljenja i oštećenja njihove funkcije. Ono što je specifično za pacijente treće životne dobi je da takvi bolesnici boluju od više hroničnih oboljenja, te koriste više različitih lijekova. Pri liječenju takvih pacijenata potrebno je uključiti više različitih specijalista za dobru procjenu. Gerijatrijski bolesnici imaju česte promjene mentalnog statusa, drugačije doživljavaju bol, simptome definišu na drugačiji način, obavljanje rutinskih poslova je smanjeno, zbog smanjenje funkcije organizma. U najčešća hronična oboljenja kod pacijenata starijih od 75 godina su artritis, hipertenzija, oštećenje sluha, kardiovaskularne bolesti, te katarakta. Što se tiče multisimptoma najčešće se javljaju mučnina, bol, konstipacija, dispneja, kaheksija i umor. Povećan je rizik od gubitka sluha i vida, smetenosti i smetnji sfinktera. U gerijatriji javlja se termin „4N“. Podrazumijeva stanja koja najčešće zahvataju osobe starije životne dobi. Tu se ubraja: nepokretnost koja se pojavljuje kao gerijatrijsko imobilizacijski sindrom kod starijih osoba, nestabilnost- zbog velikog udjela povreda i padova kod starijih, nesamostalnost sa sve većim udjelom demencija i Alzheimerove bolesti, te visok udio prisutnog nekontrolisanog mokrenja, odnosno inkontinencije kod gerijatrijskih bolesnika.

Ukoliko ste okruženi sa starijim osobama postoje određeni indikatori na koje trebate obratiti pažnju. Neki od tih indikatora su: da li je u mogućnosti  da sam obavlja toaletu, da li je sposoban sam da pazi na svoju ishranu, da li je sposoban sam da se obuče i na koji način se kreće. Ukoliko primjetite da jedan od nabrojanih indikatora nije sposoban sam obavljati morate naći način da mu se olakša svakodnevnica. To može  biti vaš lični svakodnevni obilazak ili možete pronaći osobu koja će biti pri ruci vašem bližnjem.

Vodeći uzrok povrijeđivanja starijih od 65 godina su gubitak ravnoteže i padovi. Sam pad može biti marker lošeg zdravlja. Statistike pokazuju da žene češće padaju od muškaraca. Postoji citat: „Čak i mali pad kod starijih osoba može da uzrokuje gubitak samopouzdanja u aktivnostima svakodnevnog života, i često postaju zatočenici kuće.“ Gordon Lishman

Što se tiče faktora sredine ono na što se može uticati je obezbjediti što funkcionalniji dom. To podrazumijeva da se suvišni predmeti trebaju ukloniti iz okruženja ( taburei, stolići i sve što stoji na putu ). Što se tiče osvijetljenosti uvijek je potrebno koristiti sijalice sa najvećom voltažom i tokom noći obezbijediti blago svjetlo u hodniku i toaletu. Tepisi trebaju biti pričvršćeni za pod, bez resa i savijenih rubova. Stolice trebaju biti stabilne sa rukohvatima. Stolovi ne bi trebali biti stakleni, najbolje bi bilo da su drveni sa zaobljenim rubovima. Grijanje treba biti sigurno, a najbolje bi bilo da je druga osoba zadužena za sistem grijanja. Uklanjati sa podova bezazlene predmete-novine, olovke, igračke i dječije bojice. Krevet treba biti niži, postavljen uz zid. Telefon treba biti u blizini kreveta, i po mogućnosti nabaviti mobilni telefon.  Ne držati predmete na visokim policama.

Pored uklanjanja opasnosti iz sredine, treba omogućiti druženje sa drugim ljudima. Treba voditi računa o redovnom uzimanju lijekova, te obezbjediti redovne kontrole.

Ono što bih vam savjetovala je da budete uporni, jer starije osobe često nisu spremne da mijenjaju svoje navike ili raspored u kući.

Često se dešava i diskriminacija starijih osoba. Vodite računa o tome. Prije se diskriminacija dešavala unutar porodice, u četiri zida. Međutim, danas je ona masovnija i postoje tri predrasude koje su vezane za starost:

  1. nesposobnost u starosti je univerzalna
  2. nesposobnost u starosti je trajna (jednom izgubljena funckija nikad se više ne može obnoviti)
  3. nesposobnost koja nastaje u starosti je isključivo uslovljena biološkim procesima

Postoje stavovi koje nikako ne bi trebali biti dio našeg mentalnog sklopa. Izbjegavajte ovaj vid razmišljanja: svi stariji ljudi su bolesni, sami i usamljeni, neproduktivni, depresivni, ponašaju se kao djeca, nemaju šta da ponude društvu i svi su neminovno senilni.

Ono što je neminovno, ukoliko budemo te sreće, je da ćemo i mi spadati u gerijatriju. Treba se potruditi i stvoriti uspomene gdje ste sami na sebe ponosni i da znate da ste i vi jednom nekom pomogli, kao što ćete tad očekivati pomoć od mlađih osoba. Onaj ko umije da prepozna mudrost starije osobe je sretan čovjek. I zapamtite jednu latinsku poslovicu:“ Mudro je i korisno pružiti uši savjetima staraca.“

Next Post

Seljobriti*

Mon Feb 8 , 2016
Šta je gerijatrija i na koji način možemo biti od […]

Preporučujemo...