Za vrane

Za vrane

Autor: Predrag Stojadinović

2016 06 01 A VraneLogička greška je greška u rezonovanju. Svi mi smo skloni tim greškama i neretko ih pravimo. Jedini način da ove greške izbegnemo je da ih naučimo i razumemo. Logička greška strašilo je jedna takva greška.

Ova greška je veoma popularna među prevarantima i obmanjivačima koje srećemo svakog dana.

Opis ove logičke greške je iz knjige 50 logičkih grešakaza koje treba da znate:

 

Strašilo

Pogrešno predstavljanje argumenta da bi se lakše opovrgao

Strašilo je logička greška koja nastaje kada se protivnikov argument pogrešno predstavlja sa ciljem lakšeg opovrgavanja. Po pravilu je taj novi, izmišljeni, argument očigledno pogrešan i veoma lak za opovrgavanje. Novi argument može nastati preterivanjem ili izobličenjem prvobitnog argumenta ili može biti potpuno fabrikovanje protivnikovih reči.

Ova greška nastaje kada se namerno, ili slučajno, pogrešno protumači  izjava sagovornika, pa se zatim pobija ta nova izvrnuta verzija, umesto pravog argumenta. Strašilo je termin koji označava taj novostvoreni argument, koji je lažna predstava pravog.

Naziv ove logičke greške potiče od poređenja sa napadanjem slamnatog strašila umesto pravog čoveka. Kao što je mnogo lakše oboriti slamnato strašilo ili lutku za vežbanje borilačkih veština od pravog ljudskog protivnika, isto tako je i mnogo lakše opovrgnuti lažni, izmišljeni argument od pravog.

Ova logička greška se nekad u retorici koristi namerno kao taktika u slučaju kada je protivnikov argument veoma težak za opovrgavanje. Uspešnim opovrgavanjem izmenjenog argumenta može se postići obmana publike, da pomisli da je originalni argument opovrgnut.

Kada se koristi namerno, strašilo je veoma nepoštena taktika koja služi isključivo uništenju iskrene racionalne diskusije. Može se opravdano smatrati predajom i odustajanjem od rasprave.

Primeri:

- Nakon što je Miloš rekao da treba da uložimo više novca u zdravstvo i obrazovanje, Stevan je odgovorio da je iznenađen što Miloš toliko mrzi našu zemlju da želi da je ostavi bez odbrane smanjivanjem vojnog budžeta.

Stevan pogrešno zaključuje da ulaganje više novca u zdravstvo i obrazovanje automatski znači smanjivanje vojnog budžeta.

- Nakon što je Marko predložio da se smanje porezi, Stevan je odgovorio da to ne dolazi u obzir jer država ne može da funkcioniše bez poreza.

Stevan pogrešno izjednačava smanjivanje poreza sa potpunim ukidanjem poreza, što je, naravno, tvrdnja koju je mnogo lakše oboriti.

- Nakon što je Marija rekla da voli sunčane dane i da su sunčani dani dobri, Stevan je odgovorio da bismo bez kiše imali samo sušu koja bi nas uništila.

Stevan pogrešno predstavlja Marijinu izjavu kao da je ona rekla da su samo sunčani dani dobri, što je mnogo lakše opovrgnuti, dok, zapravo, Marija nije ništa rekla o kišnim danima, niti je rekla da ih uopšte ne bi trebalo biti.

 

Next Post

Ruke

Thu Jun 2 , 2016
Za vraneAutor: Predrag StojadinovićLogička greška je greška u rezonovanju. Svi […]

Preporučujemo...