Objektivno subjektivno

Objektivno subjektivno

Autor: Predrag Stojadinović

996771 10104252699418128 6321053969361450492 NPrethodna dva teksta, Ne zanima me šta misliš, zanima me šta znaš i “U laži su kratke nogavice”, su u komentarima na fejsbuku, a i na samom portalu, pokazali da mnogi ljudi nisu sposobni da shvate razliku između objektivnog i subjektivnog.

Prvi problem, koliko sam ja to uspeo da vidim, je da kada neko priča o objektivnoj istini, drugi veoma pogrešno zaključuju da je sve isključivo objektivno. No, činjenica da postoje objektivne istine ne znači da ne postoje subjektivna viđenja stvari. Drugim rečima, činjenica da je izjava “2+2 je 4 u dekadnom sistemu”, objektivno istinita, ne znači da je i izjava “to je lepo” takođe objektivna. Lepota je subjektivna kategorija i sasvim je moguće da dvoje ljudi ima različito viđenje šta jeste a šta nije lepo te da se ne slažu a da to ne bude kontradikcija.

Isto važi i obrnuto, činjenica da su neke stvari subjektivne ne znači da ne postoji takozvana objektivna istina. Ako iskoristimo prethodni primer, činjenica da ja smatram da je nešto lepo, a da moj prijatelj smatra da je to ružno, ne znači da 2+2 može imati različite rezultate. Sabiranje određenih brojeva može imati samo jedno validno rešenje, i svako ko smatra da može biti više validnih rezultata jednostavno greši. Tu ne postoji subjektivno viđenje, tu postoji samo jedna objektivna istina.

Međutim, ljudi prečesto mešaju subjektivno i objektivno i ne uspevaju da ih razdvoje.

Konkretno, jedna osoba je, u komentarima na jedan od pomenutih tekstova, neprestano pokušavala da tvrdi da objektivna istina ne postoji jer dvoje ljudi može različito tvrditi da nešto jeste i nije lepo. Ta osoba ne razume da postojanje subjektivnog viđenja stvari nema nikakve veze sa postojanjem objektivnih činjenica. Zanimljivo je da je na drugom tekstu, jedna druga osoba iznela identičnu tvrdnju ali sa drugačijim primerom. Iz ovih, ali i iz mnogih drugih, primera se može zaključiti da je ovaj problem rasprostranjen i da je neophodno pozabaviti se prečestim nerazumevanjem razlike između subjektivnog i objektivnog.

Da parafraziram njihov izazov: osoba A kaže da je cvet lep, dok osoba B kaže da je cvet ružan, šta je tu objektivna istina? Problem sa ovim izazovom je da je nedovoljno jasno formulisan, te da bilo koji odgovor ostavlja mogućnost da se pokaže da je zapravo pogrešan. Evo i zašto.

Za početak, ne postoji objektivna istina o tome da li je cvet lep ili ružan iz prostog razloga što je lepota isključivo subjektivna kategorija i zavisi od subjektivnog viđenja osobe koja tu lepotu procenjuje.

Međutim, sa druge strane, objektivna istina ipak postoji u zadatom izazovu ali nije vezana za lepotu samog cveta, već samo za davanje izjave u smislu iskrenosti osoba A i B. Drugim rečima, ako osoba A zaista smatra da je cvet lep, onda je objektivna istina to “da osoba A smatra da je cvet lep”, ali ne i to “da je cvet lep”. Logično, ako osoba A smatra da cvet nije lep onda je objektivno neistina to “da osoba A smatra da je cvet lep”, ali to opet ne govori ništa o samoj lepoti cveta jer ona ne postoji kao objektivna kategorija.

Ovo možda deluje komplikovano i zbunjujuće, ali zaista nije. Čak je veoma jednostavno. Neophodno je samo razumeti razliku između smatranja da nešto jeste i toga da li to zaista i jeste.

Uzmimo kao drugi primer nešto možda još lakše, a to je pitanje da li je zemlja okrugla ili ravna jer se i taj izazov pojavio u komentarima na jedan od dva gorenavedena teksta. Tvrdnja je da je za ljude pre par milenijuma bila objektivna istina to da je zemlja ravna ploča.

I ovde komentator ne razume razliku između smatranja da nešto jeste i toga da li to zaista i jeste. Konkretno, ne razume razliku između smatranja da je zemlja ravna ploča i toga da li zemlja zaista i jeste ravna ploča.

Ovde, objektivne istine su: “ljudi smatraju da je zemlja ravna ploča” i “zemlja nije ravna ploča”. Obe izjave su objektivno istinite i nisu u kontradikciji iz prostog razloga što ljudi mogu da pogreše i da smatraju da nešto jeste što zapravo nije, i obrnuto.

Ono što jeste zbunjujuće u ovim i sličnim primerima je nejasnoća na šta se zapravo odnosi izjava “to je objektivna istina”. Da li se odnosti na podatak da ljudi nešto smatraju ili se odnosi na istinitost samog tog podatka.

Ako ja smatram da imam milion evra na računu u banci, kada neko kaže “to je objektivna istina”, da li se to odnosi na moje smatranje ili na tih konkretnih milion evra? I to je u takvim primerima uvek nejasno, pa mnoge opravdano zbunjuje. Jer, sa jedne strane, jeste objektivno istinito to da ja smatram da imam taj novac, ali nije objektivno istinito i da ja taj novac zaista i imam.

Šta mislite, da li je ovo objektivno istinito?

Next Post

Naš gradić

Thu Jan 7 , 2016
Objektivno subjektivnoAutor: Predrag StojadinovićPrethodna dva teksta, “Ne zanima me šta […]

Preporučujemo...